Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bygga större i Gårdskär?

Snart kan det bli lättare att bygga ut och bygga garage.

Byn ligger lite vid sidan av de större vägarna och är den ort i kommunen där historien med jordbruk och fiske är bäst bevarad. Här bor knappt 400 människor. Bebyggelsen är blandad och de äldsta husen är från 1700-talet. Detaljplanerna är gamla och tillåter bara små byggrätter.

Nu vill vi göra det lättare att till exempel bygga ut eller bygga garage. Därför förbereder vi för att ändra detaljplanerna.  Arbetet började under hösten och fortsätter 2016.

Kanske har du sett oss ute med kamera? 
Vi har fotograferat i byn för att lättare se vilka fastigheter som eventuellt kan få ökad byggrätt.  För att bevara bykänslan tar vi stor hänsyn till den befintliga bebyggelsen och miljön i arbetet med detaljplaneändringarna.

Har du frågor eller synpunkter?
Välkommen att kontakta Medborgarservice.

Bild från Gårdskär
Sidan granskades senast 2016-06-17