Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Lex Sarah-anmälan

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen har anmält sig själv till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Under lång tid har socialtjänsten haft svårigheter att rekrytera tillräckligt många medarbetare. Nu kan kommunen inte längre ge barn och familjer stöd och hjälp som de behöver och har rätt till.

Sedan lång tid jobbar knappt tre socialsekreterare där det behövs och ska vara sex stycken. Belastningen är också extremt hög på den enda utredare som ansvarar för 60-talet ensamkommande barn. Normalt har en utredare hand om ungefär 20 barn.

"Medarbetarna gör fantastiska insatser, men de har en helt orimlig arbetssituation" säger Ulrika Hjerpe, utbildnings- och omsorgschef.  

Flera åtgärder pågår sedan länge för att avlasta personalen och komma tillrätta med problemen. Ännu har de inte fått önskad effekt.
"Det tar tid att vända den här situationen," säger Ulrika Hjerpe. "Med lex Sarah-anmälan vill vi betona vårt stora behov av hjälp för att kunna bedriva verksamhet enligt lagen."

Ulrika Hjerpe ser ändå ljus i tunneln;
"Ja, absolut. Medarbetarna har många konstruktiva förslag som vi nu avsatt särskilda resurser för att arbeta vidare med. De måste inom mycket kort tid kunna märka skillnad."

2016 förstärker fler medarbetare. I mars börjar en ny chef för Individ- och familjeomsorgen (IFO). 
"Den stabiliteten är betydelsefull för framtiden, säger Ulrika Hjerpe."

Sidan granskades senast 2016-06-28