Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Biblioteksbesök ökar

Antalet fysiska boklån blir färre men besökarna blir fler. 2015 hade bibliotekshuset i Skutskär över 75 000 stora och små besökare.

"Att boklånen minskar är en tendens i hela landet," säger Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef. "Därför försöker vi också ordna annat som lockar besökare till biblioteket."

Efter några år med vikande besökssiffror kom en vändpunkt 2013. Då var det nästan 8000 fler som kom till biblioteket, jämfört med året innan.
"Kommunen fyllde 150 år. I samband med det lanserade vi Rotskärsboken och ordnade flera fullsatta föredrag kring den," berättar Jessica. Samma år startade också flera nya verksamheter på biblioteket.
"Vi drog bland annat igång bokfrukost och fredagsklubb," säger Jessica. Hon tror också att facebooksidan är en bidragande orsak till att fler hittar till biblioteket.

"Den lanserades 2014, och jag tror att det är fler som lättare upptäcker våra arrangemang nu."

Förutom författarbesök och sagostunder kan du se utställningar och lyssna på föreläsningar på biblioteket. För barnen finns Kulturkul,  ett välfyllt program med musik, teater och pyssel.

Numera har biblioteket fler viktiga funktioner;
"Det är nästan som ett vardagsrum för invånarna," säger Jessica Lindegren. "Fler och fler studenter använder lokalen för studier, och många kommer hit för att använda datorerna, framför allt seniorer och nyanlända. Tidskriftshörnan blir också allt mer populär. "

Jessica Lindegren vill fortsätta utveckla biblioteket:
"Jag hoppas att det även i framtiden ska vara ett offentligt rum som alla har fritt tillträde till," säger hon.

Sidan granskades senast 2016-08-16