Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Medborgarlöfte

Nu ska Älvkarleby kommun tillsammans med polisen jobba för att medborgarna ska känna sig tryggare.

Hösten 2015 gjorde kommunen två enkäter bland invånarna. Resultatet visar att väldigt många trivs här. Särskilt uppskattat är serviceutbudet, naturen och närheten till städer. Samtidigt framgår det att många känner sig mer otrygga än tidigare.

"Det är en av de viktigaste frågorna för oss att ta tag i," säger kommunalrådet Marie Larsson. På onsdagen undertecknade hon tillsammans med chefen för lokalpolisområde Norduppland, Niklas Hållkvist, ett medborgarlöfte för 2016.

"Samarbetet med polisen är värdefullt för alla som bor här, och jag är så glad att vi kan underteckna det här avtalet idag," säger Marie Larsson.

Kommunen lovar bland annat att se över gatubelysningen.
"Det arbetet har redan börjat," berättar Bert-Ola Dahlgren, chef för samhälls-byggnadsförvaltningen. "Från augusti i fjol är gatubelysningen tänd hela nätterna under helger. Vi har också förlängt tiden då alla lampor är tända under vardagkvällar."

Utvärdering kommer att ske längre fram i vår. Då tar också samhällsbyggnads-nämnden ställning till hur belysningen kan förbättras ytterligare.

Polisen förändrar sitt sätt att arbeta och kommer att synas mer i kommunen. "Vi ska kliva ur bilen och prata med folk," säger Niklas Hållkvist.

Kommunen och polisen inför också tillsammans trygghetsvandringar i år.

Sidan granskades senast 2018-02-07