Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Samverkan om vatten

Älvkarleby kommun inleder samarbete med Gästrike Vatten och Gävle kommun för att ta reda på hur vi tryggar vattenförsörjningen.

Redan idag får hushållen i Furuvik sitt vatten från Uppsalaåsen i Älvkarleby. Nu fördjupas samverkansprojekt för att utreda alternativ för en ny vattenproduktion.

"Det är angeläget eftersom både Älvkarleby och Gävle saknar reservvattentäkt," säger Marie Larsson, kommunalråd.

Uppsalaåsen bildades redan under istiden, men det finns fortfarande mycket kvar att ta vara på. Sedan sommaren 2014 har Gästrike Vatten pumpat upp och undersökt vattnet i åsen. Resultaten är positiva och visar att det finns en stor mängd grundvatten att göra dricksvatten av. Nu fördjupas undersökningarna för att ta reda på hur mycket grundvatten som är möjligt att pumpa upp, vilken kvalitet det har och hur det rör sig i marken.

Utöver de tekniska frågorna ska Gästrike Vatten också titta på hur ett ägande kan se ut, och hur det ska finansieras. Underlaget ska vara klart för beslut våren 2017.

Sidan granskades senast 2016-02-04