Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Byggstart

Nu är bygget på Nybogård igång. Även på Sand startar husbyggen och i Skutskär planeras både hyres- och bostadsrätter under det närmaste året.

- Vi jobbar för att bredda utbudet och göra det möjligt för fler att välja boendeform, säger Camilla Forslund, teknisk chef. 

På Nybogård pågår markarbete sedan några veckor och det första huset och garaget är utstakat. Här väljer man ett nyckelfärdigt hus via en husagent. Då är bland annat gräsmatta och laddstolpe för elbil inkluderat i priset. Camilla Forslund tror att flera inspireras av att arbetet satt igång.

-Ja, vi har även kunder som är intresserade av andra tomter, där man kan välja en annan leverantör och även bygga i lösvirke. 

På Sand är det första bygglovet nyligen beviljat. Samtliga nya tomtägare bor i kommunen sedan tidigare. När de säljer sina villor startar en flyttkedja som är positiv för dem som söker hus men inte vill bygga nytt.

Maj-Britt Lundberg är kommunens mark- och exploateringsingenjör. Hon har det senaste halvåret tecknat avtal för markanvisning med ett privat företag som planerar bostadsrätter i centrala Skutskär. De inväntar bygglov, men räknar med att komma igång under året.

"Det blir ett bra komplement till hyresrätterna som Älvkarlebyhus planerar på tomten där Noris låg tidigare," säger Maj-Britt. "Där pågår arbetet med att ändra detaljplanen, och förhoppningsvis är det klart i höst. Sedan kan bygglovet sökas. Det är många spännande projekt på gång just nu," avslutar Maj-Britt Lundberg.

Byggstart på Nybogård
Sidan granskades senast 2016-06-13