Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Anspråk mot kommunen

Den 7 september framförde Barn- och elevombudet (BEO) ett skadeståndsanspråk till Älvkarleby kommun.

De menar att kommunen har brustit mot förbudet i skollagen, om att skolpersonal inte får utsätta en elev för kränkande behandling.

Kommunen kommer att acceptera anspråket, enligt skolchefen GunnMari Nordström. Hon beklagar det som hänt, och framför allt att en elev har mått dåligt.

”Skolan ska ju vara en trygg och rolig plats, men tyvärr har vi gjort fel i bemötandet av den här eleven. Vi har försökt hjälpa eleven och förbättra situationen, men insatserna har varit otillräckliga.”

GunnMari Nordström menar ändå att personalen har agerat så gott de kunnat, utifrån de förutsättningar som funnits. ”Jag ser ett behov av mer handledning och tydligare rutiner. Det arbetet har vi startat, och under det här läsåret kommer vi att genomföra fler utbildningar för personalen.”

Eleven har nu bytt till en annan av kommunens skolor där allt fungerar bra.

Barn- och elevombudets logotyp
Sidan granskades senast 2016-09-09