Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Arkeologisk grävning klar

Grävningarna är avslutade och fornlämningsutredningen klar. Vi har hittat rester av äldre bebyggelse och en gammal avfallsgrop med lerskärvor från 1600-talet.

Enligt Arkeologikonsult behövs inga ytterligare grävningar eller utredningar, och Länsstyrelsen bedömer att området är lämpligt att bebygga.

Nu kan kommunen fortsätta detaljplaneprocessen, och nästa steg är att bedöma de synpunkter som kommit in under första samrådet. Därefter tar man fram ett granskningsförslag som skickas till sakägare och andra berörda, som myndigheter och organisationer.

Kommunarkitekt Sofie Åberg tycker det är bra att processen kan fortsätta och räknar med att en detaljplan kan vara antagen till försommaren 2017.

 ---------------------------

Den 22 augusti startade en arkeologisk grävning vid Bodaån i Skutskär. Vi planerar för nya bostäder längs ån, och tar samtidigt reda på om det finns äldre lämningar här. 

De äldsta skriftliga beskrivningarna av området är från 1500-talet. Förr låg ett kronohemman och ett 20-tal fiskebodar utmed strandkanten. Än i dag finns rester kvar av en stor husgrund.

Grävningarna pågår runt Siggeboda gård, intill Willys, till slutet av augusti. På uppdrag av Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen ska företaget Arkeologikonsult undersöka om det finns äldre lämningar, hur stora de är och från vilken tid.

Det är Länsstyrelsen som beslutar om att inleda en fornlämningsutredning. Kommunarkitekt Sofie Åberg är nöjd med att arbetet nu kommer igång;
"När utredningen är färdig kan vi fortsätta arbetet med detaljplanen och göra det möjligt att bygga flerfamiljshus vid Bodaån."

Du får gärna komma och titta, men tänk på att respektera arbetsområdet och de föremål vi eventuellt hittar.

Vi svarar gärna på frågor

Sofie Åberg, kommunarkitekt:     sofie.aberg@alvkarleby.se, 026-831 29.
Johan Blidmo, Arkeologikonsult: johan.blidmo@arkeologikonsult.se

Bild på Bodaån

Foto: Patric Norlin

Sidan granskades senast 2016-10-04