Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Första månaden som skolchef

Nya skolchefen har precis jobbat sin första månad när Älvkarleby tappar 38 platser i Lärarförbundets undersökning 'Sveriges bästa skol-kommun'.

"En bättre placering vore förstås roligare,” konstaterar Ola Johansson. Han framhåller hellre att vissa områden förbättrats jämfört med tidigare:
”Andelen elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 till exempel, där är vi 48 placeringar bättre än i fjol. Det är en viktig faktor.”

En annan värdefull kategori är andelen behöriga lärare. Där är Älvkarleby, trots några tappade placeringar, på plats 54 i hela landet. Det gillar Ola.
”Vi kan alltid bli bättre, men det är viktigt att visa vad vi redan är bra på också, tycker jag.”

Den första månaden som skolchef har innehållit mycket intressant och, förstås, mycket nytt.
”Ja, det är klart. Det är en ny roll och en annan organisation än jag jobbat i tidigare,” säger Ola och nämner bland annat att han nu sitter i ledningsgrupp tillsammans med Individ- och familjeomsorgen. ”Det är ovant, men det ger mig en vidare syn på hela verksamheten som jag inte fått annars.”

Han värdesätter också närheten till politikerna.
”Den är påtaglig och väldigt positiv. Jag har redan varit med på flera aktiviteter där politikerna också deltagit. Att kunna ha objektiva samtal i olika sammanhang bidrar till tydliga underlag för besluten, och det tror jag bär frukt på sikt.”

I oktober är Ola ute på en turné i förskolor och skolor. Just den här dagen har han besökt södra förskoleområdet, där verksamheten gjort intryck;
”Förutsättningarna är väldigt olika. I Marma har vi gamla lokaler och i Älvkarleby en helt ny förskola. Men de goda pedagogiska idéerna finns överallt, och det jag hittills sett är imponerande.”

Lokalförsörjningen är en av många utmaningar för skolchefen. Speciellt i Skutskär finns ett stort underskott på platser.
”Det tar mycket tid just nu, och jag hoppas att det ska resultera i hållbara lösningar. För övrigt ägnar jag mig mycket åt att ta reda på saker, och skapa mig en bild av nuläget. Elever med behov av särskilt stöd - hur jobbar vi med dem? Vilka förväntningar finns på mig som chef? ”

Ola har tidigare jobbat som lärare och behöver fortfarande lite av undervisandet i sitt liv. Det tillgodoser han genom att vara en engagerad idrottsledare.
”Jag trivs inte utan utmaningar”, ler han. ”Jag tycker om att få se i barns ögon när saker ramlar på plats, när de plötsligt lär sig utföra något nytt.”

Nu ser Ola fram emot nästa PISA-undersökning som presenteras i december.
”Det blir intressant att titta närmare på. Sen är mitt mål att framför allt fokusera på att höja meritvärdet i åk 9,” avslutar nya skolchefen.

Bild på skolchefen Ola Johansson
Sidan granskades senast 2016-10-19