Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Den 26 oktober beslutade fullmäktige bland annat om ny detaljplan i Skutskär och om giftfri vardag i förskola och skola.

Den nya detaljplanen innebär att byggrätten på Siggeboda 4:8, mer känd som "Noris-tomten", är säkrad. Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslutet, under förutsättning att det inte överklagas. 

Kommunfullmäktige beslutade också att

  • bifalla en motion om giftfri vardag i förskola och skola. Utbildnings- och omsorgsnämnden ska nu ta fram en plan för hur det ska genomföras.
  • avslå ett medborgarförslag om att enkelrikta parkeringen vid Coop i Skutskär. Det kan bli aktuellt om beslastningen ökar ytterligare, men kommer inte att genomföras nu.
  • bifalla ett medborgarförslag om belysning i Gårdskär. Arbetet med att öka belysningen runt Slåttervägen mot Bunkvägen pågår redan och beräknas vara klart till månadsskiftet november-december. 
Sidan granskades senast 2016-11-02