Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Lärarlönelyftet

Texten uppdaterad. Skolverket saknar ansökan om bidrag för höjda lärarlöner från fyra kommuner. Älvkarleby är en av dem.

Det stod klart vid ansökningstidens slut den 1 november.
Ändå har det varit självklart att kommunen ska rekvirera bidraget och processen
inför ansökan har pågått sedan i juni.

”Då inledde min företrädare arbetet tillsammans med rektorerna, cheferna för
förskolan och HR-avdelningen,” berättar skolchefen Ola Johansson.
”De har prioriterat och fastställt vilka medarbetare de tycker ska få ta del av
bidraget. Förslagen förankrades med de fackliga organisationerna den 25 augusti.”

Skolchefen har nu täta kontakter med Skolverket och dialog med SKL för att reda ut vad som hänt, och om det går att rätta till. Han hoppas ha fått mer klarhet i nästa vecka.

Lärarna i både förskola och grundskola, har redan fått de första utbetalningarna av
sina höjda löner. Skolchefen är tydlig med att de kommer att behålla dem.
”Ja, jag ser bara det alternativet, oavsett vad vi kommer fram till i utredningen.”

Uppdatering 2016-11-25
Den 9 november avvisade Skolverket Utbildnings- och omsorgsnämndens ansökan om statsbidrag för Lärarlönelyftet för det andra halvåret 2016.

Utbildnings- och omsorgsnämnden vädjar den 22 november om att Förvaltningsrätten ska tillämpa regleringen om särskilda skäl i 2§ SKOLFS 2016:2.

I första hand anhåller nämnden om att Förvaltningsrätten beslutar att bevilja kommunen bidraget. I andra hand  begär nämnden att rätten återförvisar ärendet till Skolverket för prövning av ansökan i sak.

Sidan granskades senast 2016-11-25