Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vilket hundliv!

Våren 2017 kan en hundlekgård bli verklighet i Skutskär.

I våras lämnades ett medborgarförslag in med önskemål om att kommunen ska ställa i ordning en hundlekgård. Syftet är att skapa en yta där hundar kan släppas lösa för lek i sällskap av husse eller matte.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att föreslå fullmäktige att säga ja till medborgarförslaget. Hundlekgården blir ungefär 150 kvm och investeringskostnaden beräknas till 40 000 kr.

"Om fullmäktige beslutar att bifalla förslaget börjar vi arbetet i vår", säger Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör. "Det är ett mindre jobb, men vi behöver gjuta fundament för stolpar och då måste det vara tjälfritt." 

Sidan granskades senast 2016-11-11