Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Dragon Gate kan öppna

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om interimistiskt slutbesked för hotell Dragon Gate. Det innebär att hotellet nu får öppna och ta emot gäster.

2006 lämnade ägaren Ibiat AB in den första ansökan om bygglov för hotell.
Sedan dess har en ny våning tillkommit och byggnaden har blivit större åt alla fyra sidor. Det senaste året har Ibiat AB bland annat byggt nya ramper, större toaletter och nya entrétak för att uppfylla kraven på tillgänglighet och säkerhet.

När de sista arbetena var klara i juli saknades handlingar som var nödvändiga för att utfärda slutbesked.

"Det gällde bland annat besiktningsprotokoll för hissar och ventilation. Även anläggarintyg för sprinkler och automatiskt brandlarm fattades," säger byggnadsinspektör Tommie Vilhelmsson som tog emot de sista handlingarna den 2 december.

Det interimistiska slutbeskedet gäller nu till dess att ägarna lämnar in verifikation på byggnadens energianvändning samt resultat av en radonmätning. Dessa mätningar kan göras först när hotellet är i drift.

Om godkända handlingar lämnas in sensast sommaren 2019 kan det slutgiltiga slutbeskedet utfärdas.

"Det här känns jättekul," säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg som också passar på att önska lycka till med hotellverksamheten. 

Bild på Dragon Gate
Sidan granskades senast 2016-12-13