Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tillsyn av skolor

Skolinspektionen gör just nu en tillsyn av skolorna i kommunen. Under vecka 5 gör utredarna de två sista skolbesöken och intervjuar huvudmannen.

Ana-Maria Koci Spång och Karin Lindqvist är utredare på Skolinspektionen. Under några veckor tittar de och deras kollegor närmare på bland annat grundsärskolan på Rotskär, IM-programmet på KunDa och Älvskolan. De granskar också Älvboda Friskola.

"Vår utgångspunkt är att barn och elever ska få en god utbildning i trygg miljö, " berättar Ana-Maria. "Vi tittar på undervisningen och om eleverna får studiero i klassrummet. Även elevhälsans arbete, rutiner för kvalitetsarbete, trygghet och värdegrund är viktigt."

Efter tillsynen får kommunen ett övergripande beslut om de utbildningsverksamheter som kommunen ansvarar för. Där beskriver Skolinspektionen vilka brister som måste rättas till.

"Allt som inte står där är bra," säger Karin Lindqvist. "I beslutet lyfter vi bara det som måste utvecklas, och sedan följer vi upp det efter 3-6 månader."

Utredarna tycker att samarbetet med kommunen fungerar bra:
"Vi har blivit väl bemötta trots lite kort varsel från vår sida, och vi har en bra dialog. Det känns roligt! Beslutsvägarna är korta och det uppskattar vi."

Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän. I mars ska tillsynen vara klar i Älvkarleby kommun.

Sidan granskades senast 2017-01-24