Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Anmälda brott minskar

För snart ett år sedan skrev kommunen och polisen under ett gemensamt löfte om att öka tryggheten i kommunen.

Nu visar polisens statistik att antalet brott som anmälts under 2016 har minskat, jämfört med året innan.

"Mycket positivt för alla," säger kommunpolis Kjell-Åke Ederyd som ofta bemannar poliskontoret.
"Vi får ungefär 10 besök varje gång vi är på plats. Utöver anmälningar får vi ofta tips som är ovärderliga för våra utredningar."

Siffrorna för narkotikabrott och trafikbrott med fängelse i straffskalan sticker ut i statistiken. Men trots att anmälningarna i dessa kategorier blivit fler är det ett gott tecken, menar Kjell-Åke;
"Eftersom det bara är polisen som anmäler den här typen av brott är det ett stort steg framåt. Vi har kunnat göra betydligt fler ingripanden och anmälningar, mycket tack vare tipsen från allmänheten."

Kommunalrådet Marie Larsson undertecknade medborgarlöftet tillsammans med Niklas Hållqvist, chef för lokalpolisområde Norduppland;
"Att polisen är synligare och mer tillgänglig betyder mycket. Och om det så tydligt bidrar till att brotten minskar, då önskar jag ännu mer närvaro."

Under året har även kommunen uppfyllt löften. 
Gatubelysningen är tänd längre på vardagkvällar och hela nätterna från fredag till söndag. Vid Resecentrum har sly röjts och belysningen har kompletterats. Även Gårdskär har fått utökad belysning.
Slyröjningen fortsätter även i år. "Då röjer vi till exempel längs vissa gång- och cykelvägar i Älvkarleby," berättar Tommy Jansson vid tekniska avdelningen.

Martin Nilsson är kommunens säkerhetssamordnare. Han jobbar med förebyggande insatser och följer upp varje skadegörelse.  
"Vi använder ett system där vi för in all skaderapportering. Det plottas sedan på en karta. Om det finns tendens att bli onormalt mycket i ett område ser vi det direkt och kan be polis och väktare att öka sin närvaro där."

Lokal samverkan är a och o för ett tryggt och vänligt samhälle, menar Martin. Sommaren 2015 startade han därför gruppen Örat mot marken med polis och väktarbolag, skola, fritidsgård och individ- och familjeomsorg.

"Vi träffas 6-7 gånger om året, ofta inför lov och helgdagar. Att lära känna varandra och bli medvetna om vad som är på gång är en stor fördel. Det hjälper oss att se samband och orsaker, men också att hitta lösningar."

I februari undertecknar kommunen och polisen ett nytt medborgarlöfte som troligen gäller i två år.

Bild på kommunpolis Kjell-Åke Ederyd och säkerhetssamordnare Martin Nilsson.
Sidan granskades senast 2017-01-31