Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Skolan får miljontillskott

Ljungbergsfonden har beviljat Älvkarleby kommun 1,1 miljoner kronor i utvecklingsstöd. 

"Pengarna gör det möjligt för oss att sätta spets på undervisningen i naturvetenskap och teknik," säger skolchefen Ola Johansson.

Kommunen har under många år gjort insatser för att naturvetenskapliga ämnen ska locka och stimulera fler elever.  De senaste tio åren har också resultaten pekat i positiv riktning.  2012 klarade 43 % av eleverna de nationella proven i kemi, fysik och biologi. 2015 var motsvarande siffra 100 %.

Nu räknar skolchefen med att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen.
"Det finns alltid faktorer som är viktiga för oss att utveckla," säger Ola Johansson. "Med hjälp av Ljungbergsfonden kan vi satsa mer på likvärdighet, klimatet i klassrummet och delaktighet och stimulans i undervisningen. Det är delar som vi vet har betydelse för elevernas prestationer."

Det beviljade stödet fördelas under 3 år och kommer att användas till flera insatser. "Vi ska utveckla närmare kontakter med forskning och universitet, och skapa en tydlig plan för undervisningen från förskolan till åk 9," säger Ola Johansson. "

Digitaliseringen med nya läromedel och mer variation i lärandet ger goda förutsättningar att möta olika behov hos alla elever. Målet är också att väcka elevernas nyfikenhet för entreprenörskap genom att koppla naturvetenskap och teknik till lokala företag och det omgivande samhället.

Skolan ska skapa förutsättningar för alla elever att lära och prestera.
Det gör dem väl förberedda för att gå vidare till fördjupande studier och bli en del av samhället.

Ola Johansson är övertygad om att nu kunna skapa en god grund för det.
"Javisst! Målet är en kvalitativ och lustfylld undervisning som gör det lättare och roligare att nå både drömmar och mål," avslutar han.

Bild på Ola Johansson, skolchef
Sidan granskades senast 2017-03-17