Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni.

Politikerna beslutade bland annat att

  • godkänna en ledningsplan för POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande. Gruppen är ett nätverk av resurser som samverkar och agerar snabbt till exempel vid en stor olycka som påverkar många eller andra tillfällen då samhällets vanliga resurser inte räcker till. Kommunstyrelsen har ansvar för POSOMs verksamhet. 
  • avslå en motion om att sätta upp tätortskarta vid tågstationen i Älvkarleby. Där finns redan vägvisning i form av skyltar med avståndsangivelse till olika platser. Motionen hade lämnats in av Bengt Ahlquist (KV).
  • avslå en motion om att starta kvälls-, helg- och nattöppen förskola ("nattis"). Utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Anett Aulin (S) poängterade att grundinställningen till nattis är positiv. Det är dock inte möjligt att införa nu, på grund av ansträngd ekonomi. Motionen hade lämnats in av Bengt Ahlquist (KV).
  • godkänna en motion om öppet wifi på centrala platser i kommunen. Den del av motionen som gällde öppet wifi i kommunens lokaler avslogs eftersom det skulle utgöra en säkerhetsrisk att släppa in oidentifierade personer på det kommunala förvaltningsnätet. Kostnaden finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. Motionen hade lämnats in av Magnus Grönberg (S).
  • anta Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget för 2018 och plan 2019-2021.
Bild på kommunfullmäktige
Sidan granskades senast 2017-06-21