Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Älvnära boende

Nu blir det enklare att få bygga i Tegelbruket. Samtidigt skyddas både natur- och kulturvärden.

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att bevara ett värdefullt kulturlandskap. För Tegelbruksområdet, strax söder om Skutskär, har nya områdesbestämmelser nyligen vunnit laga kraft.

"Det innebär att det blir enklare att få bygga i området. Samtidigt bevarar vi miljöer  där vitryggig hackspett trivs,  det öppna jordbrukslandskapet och miljön vid älvbrinken," berättar kommunarkitekt Sofie Åberg.

I området som är ungefär 54 hektar stort finns det 8 platser som är lämpliga att bygga på.  En del är mindre och passar bra för ett hus, medan andra har plats för flera.
"Men vill man bygga grupper av hus kan det behövas en detaljplan" säger Sofie Åberg. "För att se om det är nödvändigt väger vi samman flera faktorer. Bland annat tittar vi på hur omgivningen berörs, projektets natur och komplexitet."

Kontakta gärna Sofie Åberg om du har frågor eller vill veta vem som är fastighetsägare.  

Bild på karta
Sidan granskades senast 2017-07-06