Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bistrare företagsklimat

Älvkarleby backar 95 platser när Svenskt Näringsliv presenterar årets ranking.

Företagen efterlyser större förståelse hos både tjänstemän och politiker och vill ha bättre dialog med kommunen. Skatter och avgifter borde sänkas och det behövs fler bostäder, tycker ungefär hälften av de 82 företag som har svarat på enkäten.

"Nästan hälften av de som svarat på enkäten säger också att de haft kontakt med näringslivskontoret. Det är elva procentenheter mer än genomsnittet i Sverige, och väldigt positivt," säger näringslivschefen Martin Andaloussi. Trots det har han inte fått någon tydlig bild av att företagen är missnöjda  i den omfattningen som rankingen nu visar.

"Det bekymrar mig," säger Martin Andaloussi. "Vi har inte förändrat vår verksamhet och kör samma aktiviteter och insatser som företagen varit nöjda med tidigare."
Han kan ändå se några tänkbara orsaker till att företagsklimatet upplevs som sämre än tidigare.

"Några kan nog till exempel uppleva att vår myndighetsutövning ibland är onödigt stelbent. Nu ska vi själva mäta kundnöjdheten för att få en mer komplett bild och för att kunna arbeta systematiskt med servicen."

En annan aspekt tror Martin är besöksnäringen som gått starkt framåt de senaste åren. "I år förlorade vi vår upphandlade aktör som var en viktig del i den framgången. Vi har också fått en del kritik och negativ media, bland annat i samband med flytten av Dagerman-rummet. Alla påverkas inte av det här, medan det har särskilt stor betydelse för andra, och det syns förstås i resultatet," menar Martin.

Nu sätts fokus på ökad dialog med företagen, och redan i maj anställdes en näringslivsutvecklare med särskilt ansvar för det.

"Det ger oss bättre förutsättningar och jag hoppas att vi ser ett positivare resultat nästa år," avslutar Martin Andaloussi.  

Bild på näringslivschef Martin Andaloussi
Sidan granskades senast 2017-09-26