Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Den 27 september beslutade kommunfullmäktige bland annat att återinföra kommunalråd i opposition.

Oppositionsrådets uppgift blir bland annat att samla oppositionspartierna och se till att de har löpande information och insyn. Den representant för oppositionen som blir vald att sitta i kommunstyrelsens arbetsutskott blir automatiskt också kommunalråd i opposition från och med 1 januari 2019.

Politikerna

  • beslutade också att godkänna förslag till ny avfallstaxa.
    Sämre sortering och höjda priser på avfallsförbränning gör att Gästrike Återvinnare har föreslagit en ny avfallstaxa för 2018. Förslaget medför höjningar av avgifter och blir mer miljöstyrande. Det betyder att prisskillnaden blir större mellan kunder som sorterar ut sitt matavfall jämfört med de som inte sorterar. Förslaget fastställs när det är godkänt av alla kommuner som är medlemmar i Gästrike Återvinnare.
  • antog utbildnings- och omsorgsnämndens svar på en motion om minimikrav för upphandling av livsmedel som sitt eget. Motionen är besvarad med hänvisning till kostpolicyn. I policyn framgår att kommunens upphandling  av mat ska följa svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.

 

 

 

 

 

Sidan granskades senast 2017-09-29