Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Positivt bokslut

Kommunen visar ett positivt bokslut för 2017. Det landar på +24,3 miljoner kronor, drygt 20 miljoner kronor bättre än budget.

Uppdatering 2018-03-07:
Efter sent besked från revisorerna är resultatet +21,5 miljoner kronor.

Det är fjärde året i rad som det ekonomiska resultatet är positivt. Överskottet är effekten av flera insatser, och motsvarar drygt 4 procent av skatteintäkterna.

"Vårt mål var 2 procent, så det är mycket positivt," säger ekonomichefen Veikko Niemi. Effektiviseringar och besparingar har gett resultat, men ekomomichefen ser fler bidragande orsaker:

"Under förra året sålde vi flera tomter och fick också in högre intäkter via bygg- och miljöavgifter. En annan orsak är att verksamheten för ensamkommande har minskat i takt med antalet flyktingar."

Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson (S) är nöjd;

"Vi har arbetat strategiskt med kommunens kostnadsutveckling och lagt stort fokus på ramar och effektiviseringar. Resultatet är glädjande och viktigt för att klara framtida välfärdsutmaningar, som det nya vård- och omsorgsboendet på Tallmon."

Utbildnings- och omsorgsnämnden  är den enda nämnden som redovisar ett underskott. Förvaltningschefen Ulrika Hjerpe beskriver några av skälen;

"I somras ökade behovet av insatser inom hemtjänsten så kraftigt att vi behövde tillsätta flera nya tjänster. Vi planerar alltid för en ökning under sommaren, men detta var exceptionellt. Den oförutsedda kostnaden är en väsentlig del av vårt  resultat." 

Högre placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen och ett större behov av korttidsboende påverkar också Utbildnings- och omsorgsnämndens ekonomi.  

"Vi har ett fortsatt tufft jobb att göra," säger Ulrika Hjerpe. "Jobbar vi tillräckligt förebyggande? Är vi tillräckligt samordnade? Det är frågor som vi hela tiden måste ställa oss. Varje krona ska användas så klokt som möjligt.

Årets budget är beslutad sedan tidigare och påverkas inte av överskottet 2017. Det kommer ändå väl till pass, tycker ekonomichefen Veikko Niemi.
"Absolut. Det nya vård- och omsorgsboendet som byggs nu är kommunens största investering någonsin. Det kommer även att påverka utrymmet i driftbudgeten, och överskottet är en välkommen reserv för de närmaste åren."

Kommunens totala omsättning är nästan 500 miljoner kronor.

Sidan granskades senast 2018-03-13