Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i kommunfullmäktige

Den 21 februari beslutade kommunfullmäktige bland annat om medel för att bredda Kopphusvägen och skapa nya vägar inom Liljebackens planområde. 

Detaljplanen för det nya bostadsområdet Liljebacken har vunnit laga kraft och med de beviljade investeringsmedlen kan projektet starta.

Politikerna beslutade också bland annat att

  • avslå en motion om kommunal snöröjning,
  • införa en kommunal serviceenhet som ska hantera kost, vaktmästeri och bilpool, städ och postkörning,
  • utse Björn Karlsson (S) till ny vice ordförande i kommunfullmäktige,
  • avslå ett medborgarförslag om färdtjänst utan särskild prövning för alla över 75 år.

När protokollet är justerat publiceras det här.

Sidan granskades senast 2018-02-22