Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ny översiktsplan

Just nu är förslaget till den nya översiktsplanen ute på samråd. Till och med 29 juni kan du ta del av materialet och lämna synpunkter. 

Foto: Joel Ericsson

Här kan du lämna synpunkter


Översiktsplanen siktar mot år 2050 och beskriver hur kommunen planerar att utveckla den fysiska miljön. Den beskriver hur vi vill arbeta för en god utveckling av bebyggelse, mark- och vattenanvändning.

Förslaget och alla handlingar finns utställda till och med den 29 juni:

Skutskär
Kommunhuset, Centralgatan 3
Biblioteket, Ågatan 7

Älvkarleby
Coop Konsum, Östanåvägen 48

Här kan du läsa mer om den nya översiktsplanen

Sidan granskades senast 2018-05-28