Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

IVO kritiserar kommunen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar allvarlig kritik mot Utbildnings- och omsorgsnämnden.

Sedan 2015 har IVO granskat handläggning av förhandsbedömningar och utredningar som gäller barn och unga. Granskningarna har även omfattat uppföljningar som gäller vården för placerade barn och beslutade insatser för vuxna med missbruksproblem. IVO har haft återkommande synpunkter, bland annat på att utredningar inte skett skyndsamt.

Anett Aulin, ordförande för Utbildnings- och omsorgsnämnden, beklagar djupt att kommunen har brustit på ett flertal punkter;

"Varje brist är allvarlig och innebär en utsatt situation för den som är berörd. Så får det inte vara. "

Sedan den första tillsynen har socialtjänsten kontinuerligt arbetat med att se över och rätta till det som IVO haft synpunkter på. 

Ulrika Hjerpe är chef för Utbildnings- och omsorgsförvaltningen. Hon ser mycket allvarligt på bristerna.
"Vi har ansvar för att den enskilde ska känna sig trygg och ha förtroende i kontakten med oss. Nu undersöker vi i detalj de egentliga orsakerna till att det fortfarande finns brister som vi inte har kommit tillrätta med."

Bland annat har svårigheten att rekrytera och behålla personal påverkat kontinuitet och rutiner, och i pressade lägen har ibland fel åtgärder prioriterats.

"Så är det, men vi får ändå aldrig hantera så viktiga frågor med brister i rätts-säkerheten. Därför är den här situationen oacceptabel," säger Ulrika Hjerpe.

Nu följer en intensiv period för socialtjänsten.
Den 1 oktober 2018 gör IVO en ny inspektion. Om bristerna inte har rättats till då riskerar kommunen att tilldömas ett vite på  800 000 kr.  

Sidan granskades senast 2018-06-18