Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i kommunfullmäktige

Den 18 juni beslutade politikerna i kommunfullmäktige bland annat om renovering av Rotskärsbron och nya hyrestaxor för kommunala sporthallar.

Kommunfullmäktige avsätter 5 miljoner kronor för att renovera Rotskärsbron och samtidigt göra en säkrare gång- och cykelväg. Vägytan omfördelas så att körbanan blir 5 meter bred och gång- och cykelvägen 3 meter bred. Arbetet startar 2019.

På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har Utvärderingsringen gjort en utredning av kommunens totala föreningsstöd. Utredningen visar att föreningar som hyr kommunens lokaler får en ovanligt hög subvention. Timtaxan på 75 kr har jämförts med bland annat Östhammar (140 kr) och Tierp (130 kr).
Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget om att höja taxan till 105 kr/timme från den 1 augusti 2018.  Höjningen gör det möjligt att omfördela bidrag till föreningar som driver egna anläggningar.

Politikerna beslutade också bland annat att bifalla medborgarförslag om

  • en julgran i Älvkarleby. Granen placeras bredvid Konsum i Älvkarleby, där Östanåvägen och Brännmovägen möts.
  • vass och annan vattenvegetation i Bodaån. Röjning startar i juni månad. 
Sidan granskades senast 2018-06-19