Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Samverkan om vatten

Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige att anlägga en ny vattentäkt och att bygga ett nytt vattenverk i samverkan med Gävle kommun.


Den nya anläggningen blir en viktig del av vattenförsörjningen i både Älvkarleby och Gävle. Vattenleveransen blir mer driftsäker när ledningsnäten från flera vattentäkter och vattenverk knyts ihop och kan komplettera och ersätta varandra.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson (S), anser att beslutet är viktigt för framtiden;
"Framför allt säkrar vi vår vattenförsörjning och får på sikt ett mjukare vatten. Beslutet skapar också möjlighet för tillväxt i regionen."

Vattentäkten kommer att anläggas i en outnyttjad del av Uppsalaåsen i Älvkarleby kommun. Tillgången på vatten i åsen är stor och området lämpar sig väl för konst-gjord grundvattenbildning genom infiltration av vatten från Dalälven.

Nu börjar arbetet med tillståndsansökningar, detaljprojektering och upp-handlingar. Sommaren 2020 startar bygget av ledningar och anläggningar, och 2023 beräknas vattnet rinna i kranarna. Då kommer kunderna i Älvkarleby kommun att märka att vattnet blir mjukare. 

Eftersom Gävle kommun har det största behovet är det Gävle Vatten som investerar i den nya anläggningen för dricksvattenförsörjningen. Kostnaderna kommer att uppgå till cirka 400 miljoner kronor.

Vattenverket ska producera 100-200 liter per sekund. För att binda samman dagens system och leverera dricksvatten till kunderna i Älvkarleby och Gävle behövs ungefär 2 mil ledningar.

Att anlägga ledningarna kommer att kosta cirka 140 miljoner kronor. Den längsta ledningsdragningen kommer att göras mellan Furuvik och Gävle tätort där det idag saknas ledningar.

"Det är ett viktigt beslut på flera sätt," säger Anna-Karin Karlsson, kommundirektör i Älvkarleby. "Att vi får en tryggare vattenleverans har till exempel stor betydelse för vår kommun."


Läs också fler nyheter

Sidan granskades senast 2022-02-14