Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Rådgivning efter torkan?

Sommarens torka har lett till dåliga skördar och foderbrist.
Därför vidtar flera myndigheter och organisationer åtgärder för att hjälpa och underlätta för dig som har drabbats.

Länsstyrelsen i Uppsala län har avtal med fem olika konsultföretag. Avtalet inkluderar enskilda och korta rådgivningar med fokus på:

  • val av grödor till kommande odlingssäsong,
  • hushållning av vattenresurser,
  • näringstillförsel och bekämpning av skadegörare och ogräs,
  • foderfrågor och djurhållning.

Behöver du rådgivning?


Undantag från regler

Torkan har medfört undantag från regler eller möjlighet att ansöka om undantag för regler. På länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om undantagen.

Hos länsstyrelsen kan du också ansökan om undantag för skötselvillkor. Du hittar blanketten på länsstyrelsens hemsida. I blanketten finns också instruktioner för hur du gör.

Sidan granskades senast 2018-10-05