Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nu byter vi till LED

Vid årsskiftet kommer all gatubelysning i kommunen att vara utbytt till LED. Från och med 1 september är också nattsläckningen helt borttagen.

I september påbörjade vi arbetet med att byta ut gatubelysningen till LED. Arbetet pågår runt om i kommunen fram till årsskiftet och kostar omkring 3,2 miljoner kronor.

Tommy Jansson, park- och gatuförvaltare, berättar att de nya LED-lamporna är mer hållbara och innebär minskade reparationskostnader. Dessutom förbrukar de nya lamporna mindre energi, vilket kommer innebära en lägre energikostnad.

"Den gamla gatubelysningen har inneburit en energiförbrukning på 600 000 kwh/år, men i och med bytet får vi ner förbrukningen på samma antal armaturer till omkring 300 000 kvh/år”, berättar Tommy.

Nattsläckningen är borttagen

När nattsläckning av gatubelysningen infördes var det en ekonomisk åtgärd för att minska kommunens energikostnader. Frågan har varit omdiskuterad och redan under 2015 fattade Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att nattsläckningen skulle upphöra under kvällar och nätter på helgerna.

I maj 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att nattsläckningen skulle upphöra helt, och från 1 september är gatubelysningen alltid tänd när det är mörkt ute.

Bert-Ola Dahlgren, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, menar att minskade energikostnader i och med bytet till LED-belysning är en av orsakerna till att det blev möjligt att ta bort nattsläckningen. Han poängterar dock att det inte är den enda orsaken.

"Den största anledningen till att vi har tagit bort nattsläckningen är att många medborgare har upplevt en stor otrygghet att vistas ute när det är mörkt. Det har visat sig i kommunens trygghetsmätningar och polisens medborgardialoger", säger Bert-Ola och berättar att kommunen också har utökat antalet armaturer.

Har du upptäckt trasig gatubelysning?
Då kan du anmäla felet här.

Sidan granskades senast 2018-10-12