Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Utsläpp av tallbecksolja

Arbetet med sanering efter utsläppet av tallbecksolja i Skutskär pågår fortfarande. Nyheten är uppdaterad.

2018-11-05
Under måndagen har arbetet med sanering och inventering av påverkade platser fortsatt. Inga nya påverkade områden har identifierats.

Kommunen ansvarar för inventeringen som tillsvidare fortsätter dagligen. Vi samverkar med Gävle kommun, länsstyrelsen i Uppsala län och Stora Enso. I samarbetet ingår också ett saneringsföretag och en oljeexpert från SWECO.

2018-11-04
Läckaget är stoppat och arbete pågår med att ta upp tallbecksoljan. Området runt hamnbassängen har spärrats av för att inte mer olja ska läcka ut i havet. Saneringsarbetet beräknas ta ungefär en vecka.

Mängden tallbecksolja som har läckt ut i hamnen vid Stora Ensos anläggning i Skutskär är cirka 7-10 kubikmeter och endast en liten del bedöms ha nått ut i havet. Kustbevakningen har därför under lördagen avslutat sina insatser. Gävle kommun och Älvkarleby kommun kommer att fortsätta att inspektera stränder och kusten för eventuell sanering av olja.

Du ska inte försöka sanera oljan på egen hand. Det är viktigt att du håller barn och djur borta från tallbecksoljan, då den kan orsaka irritation i både hud och ögon. Om din hud kommer i kontakt med oljan rekommenderar Giftcentralen att tvätta huden med tvål eller såpa och att du sedan sköljer med vatten. Om du får oljan i ögonen sköljer du med vatten. Om en allergisk reaktion skulle uppstå är det bra att uppsöka läkare.

Hundar som kommer i kontakt med oljan bör också tvättas med såpa och vatten. Förhindra att djuret slickar pälsen. I förebyggande syfte kan det vara bra att hålla hunden kopplad i drabbade områden. Om din hund skulle må dåligt är det bra att kontakta veterinär.

Om du hittar olja längs stranden vill vi att du berättar det för oss.

Sidan granskades senast 2018-11-06