Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i kommunfullmäktige

Den 7 november utsåg politikerna i kommunfullmäktige ett nytt presidium och beslutade bland annat om budget för 2019.

På kommunfullmäktiges första möte efter valet valdes ett nytt presidium:

  • ordförande Björn Karlsson (S)
  • förste vice ordförande Inga-Lil Tegelberg (S)
  • andre vice ordförande SusAnne Mastonstråle (M)

Mål och budget för 2019 antogs enligt förslag från majoriteten (Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och Centerpartiet). Prioriterade områden är bland annat utbildning och näringsliv.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå ett medborgarförslag om möjlighet för pensionärer att äta i skolmatsalar. Det är ett bra förslag, men redan idag är det ont om plats i matsalarna. Förutom platsbrist behöver flera andra avgörande frågorn utredas och säkerställas för att göra en övergripande bedömning av fördelarna.

Fler beslut:

  • den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad:  22,69% 
  • ny säkerhetspolicy  

Dessutom utsågs en valberedning med en representant från varje parti.
De ska nu föreslå hur uppdrag i nämnder och styrelser ska fördelas under den kommande mandatperioden. I december beslutar kommunfullmäktige om fördelningen.

Sidan granskades senast 2018-11-09