Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Förskolan Skärgården

På tisdagskvällen besökte politiker och tjänstemän förskolan i Gårdskär för att träffa vårdnadshavare.

De var inbjudna av vårdnadshavarna till ett dialogmöte om förskolan Skärgården, som är en del i Utbildnings- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

På grund av ett långvarigt ekonomiskt underskott har politikerna gett förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att eventuellt sammanföra Skärgården med Tallbackens förskola i Älvkarleby.

Vårdnadshavarna ställde många frågor om utredningen och framförde flera syn-punkter och viktiga aspekter.

Anett Aulin (S), ordförande i Utbildnings- och omsorgsnämnden, betonade att utredningen precis har inletts och att nämnden inte har fattat något beslut om förskolan.

"Först måste vi bilda oss en uppfattning om helheten. Där är barnperspektivet förstås en viktig del. Vi tar också hänsyn till bland annat miljöaspekten, behovet av barn-omsorg i framtiden och inte minst förskolans betydelse för kommunens attraktivitet," berättade hon.

Underlaget ska även innehålla en konsekvensbeskrivning, riskanalys och ekonomiska konsekvenser.

Ett önskemål från vårdnadshavarna var att en bredare grupp ska bjudas in till dialog-möte. Anett Aulin menade att det är viktigt för politikerna att få ta del av flera perspektiv i ett tidigt skede, och lovade att ordna ett nytt möte så snart som möjligt.

Från Utbildnings- och omsorgsförvaltningen deltog även Ulrika Hjerpe, förvaltnings-chef, Per-Anders Olsson, skolchef, och Sara Elmesiöö, förskolechef.

Tidplanen som tidigare låg på sidan är inte längre gällande. Vi har i nuläget ingen ny tidplan, men kommer att publicera en ny när vi har mer information.

Nästa dialogmöte 18 december

Alla Gårdskärsbor är välkomna med frågor, synpunkter och förslag.

Tid:   tisdagen den 18 december, kl 18.30-19.30
Plats: Föreningshuset, Gårdskär

Anmäl gärna om du kommer på 026-830 00 eller medborgarservice@alvkarleby.se

Vill du framföra något redan nu?

E-posta dina synpunkter till kommun@alvkarleby.se.
Skriv Utredning Skärgården i ärenderaden.

Förskolan Skärgården
Sidan granskades senast 2019-02-08