Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

IFO-chefen slutar

Efter en överenskommelse mellan arbetsgivaren och Agnetha Runberg har hon nu lämnat uppdraget som chef för Individ- och familjeomsorgen (IFO).

I juni riktade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritik mot kommunen, bl a för brister i rutiner och ärendehantering.

"Det har varit en tuff period för mig personligen förstås - men framför allt för medarbetarna," säger Agnetha Runberg. Behovet av ett annat ledarskap har blivit tydligt, bl a i dialog med arbetsgivaren.

Utöver uppdraget som chef för Individ- och familjeomsorgen (IFO) har Agnetha även haft uppdraget som tillförordnad chef för Vård och omsorg.

Förvaltningschefen Ulrika Hjerpe kommer tills vidare vara ansvarig chef för Individ- och familjeomsorgen samt för Vård och omsorg. Tillsammans med chefer i de berörda verksamheterna kommer hon nu att titta på hur organisationen bäst ska formas på längre sikt.

"Vi kommer att ha fokus på en långsiktigt hållbar struktur, och jag är särskilt mån om att vi har en tydlig inriktning på dialog," säger Ulrika Hjerpe.

Agnetha Runberg lämnade sitt uppdrag den 7 december.

Sidan granskades senast 2018-12-10