Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i kommunfullmäktige

Årets sista möte den 12 december dominerades av val till nämnder, bolag och styrelser. Dessutom valdes Roger Petrini (M) till oppositionsråd.

Oppositionsrådet ska vara en samlande kraft som ser till att alla oppositionspartier i god tid är underrättade om vad som är på gång i det politiska arbetet. 

Två medborgarförslag hade lämnats in. De handlade om  

  • att bevara förskolan i Gårdskär
  • fartdämpande åtgärder i Marma längs väg 291

Utbildnings- och omsorgsnämnden bereder förslaget om förskolan och Samhälls-byggnadsnämnden bereder förslaget om fartdämpande åtgärder. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslagen

Kommunfullmäktige beslutade bland annat om datum för sammanträden under 2019, och att

  • partistödet ska vara oförändrat 2019: varje parti får 13 280 kr per år, och ytterligare 13 280 kr för varje mandat
  • avslå utbetalning av partistöd till Kommunens Väl som hade lämnat in föregående årsredovisning för sent,
  • utöka Älvkarlebyhus låneramar med 30 miljoner kronor, som en säkerhet när bygget av ett nytt hyreshus startar på före detta Noris-tomten

Kommunfullmäktige valde ledamöter, ersättare och ombud till bland annat styrelser och nämnder, kommunala bolag, föreningar och stiftelser:

Kommunstyrelsen
ordförande Marie Larsson (S)
vice ordförande Clarrie Leim (C)

Utbildnings- och omsorgsnämnden
ordförande Jenny Dahlberg (S)
vice ordförande Jan-Åke Olsson (S)

Samhällsbyggnadsnämnden
ordförande Magnus Grönberg (S)
vice ordförande Ulf Öman (V)

Valnämnden
ordförande Lars Skytt (S)
vice ordförande Sven-Olof Melin (S)

Svar på interpellation

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) svarade på en inter-pellation om bluffakturor. Tv-programmet Uppdrag Granskning har visat att företag sålt produkter till Älvkarleby och flera andra kommuner som fått betala kraftiga överpriser. I sitt svar betonade Magnus Grönberg (S) att avtalet är uppsagt sedan 2016. Han konstaterade att kommunen tidigare brustit i sina inköpsrutiner, men idag sker inköp på avtal som upphandlats via Inköp Gävleborg och avtalstroheten är hög.

Sidan granskades senast 2018-12-13