Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Gamification på schemat

Rotskärsskolan i Skutskär ligger i framkant när det gäller utveckling av gamification. Förhoppningen är att det ska öka intresset för naturorienterade ämnen på högstadiet.

Med hjälp av en investering från Ljungbergsfonden driver skolan sedan i höstas en satsning tillsammans med företagen Tension och The New Branch; ett projekt med en lärande process där arbetssätt, befintliga system och nya tekniska lösningar utvecklas tillsammans med lärare och elever.

Satsningen går ut på att hitta sätt för att lyfta in verktyg från spelets mekanismer i klassrummet. Det kan vara rollfigurer, poängsystem och möjlighet att klättra till högre nivåer som stimulerar eleverna och förstärker lärandet.

"Ungdomar kan ju koncentrera sig i timmar på olika dataspel. Det är den drivkraften vi vill försöka komma åt i skolarbetet," säger Birgitta Skärberg, Rotskärsskolans rektor. Hon betonar samtidigt att det inte är enkelt; "Det är en utmaning att förstå spelkulturen och att fundera ut hur vi kan dra nytta av den i skolan."

Projektet pågår under läsåret 2018/2019 och ska leda till en teknisk lösning för att förbättra inlärning, utveckla arbetssätt och pedagogik.

Efter starten i augusti  har alla lärare varit med på utbildning och workshop om hur gamification kan användas i skolan. Samtidigt har de fångat upp idéer om hur skolan kan utvecklas med digitala hjälpmedel.

Magnus Björkman, vd för Tension, är imponerad av engagemanget hos både lärare och skolledning;
"Det är modigt att våga ge sig in i det här utvecklingsarbetet när man inte exakt vet vad det ska leda till," säger han.

Stora Enso, som ligger några kilometer från skolan, använder också gamification som en lösning för att underlätta kunskapsöverföring mellan unga och äldre medarbetare.

Sidan granskades senast 2018-12-20