Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunen från cykelsadeln

Under hösten har kommunens invånare haft möjlighet att svara på enkäten Cykelvelometern från Cykelfrämjandet.

Frågorna i enkäten har handlade hur cyklister upplever cykelbarheten i kommunen. Utifrån svaren i enkäten har vi fått en rapport som kommer vara till stor hjälp vid framtida cykelplanering och i det vidare arbetet med översiktsplanen.

Resultatet visar bl a att många upplever sig otrygga
på kombinerade gång- och cykelbanor. För att öka tryggheten ytterligare finns det ett generellt önskemål om att prioritera ökad belysning.

Klicka på bilden för att läsa rapporten i sin helhet.

Stort tack till dig som deltog!

Sidan granskades senast 2019-01-02