Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

IFO på rätt kurs

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att kommunen kommit tillrätta med uppföljning och andra åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen.

På försommaren 2018 fick Utbildnings- och omsorgsnämnden kritik från IVO, bland annat för att utredningar inte skett tillräckligt skyndsamt. Kommunen riskerade ett vite på 800 000 kr om bristerna inte hade rättats till senast den 1 oktober. Efter att IVO gjorde en uppföljande tillsyn i oktober har nu beslutet kommit om att ärendet avslutas utan påföljd.

IVO bedömer att kommunen har arbetat målmedvetet och systematiskt för att rätta till bristerna och skapat goda förutsättningar för ett fortsatt förbättringsarbete.

Utbildnings- och omsorgsförvaltningens chef Ulrika Hjerpe är lättad över beslutet. "Det är otroligt skönt att vi är på rätt väg. Sedan i våras har alla verkligen gjort sitt yttersta för att rätta till det som IVO pekat på," säger hon och understryker att arbetet fortfarande pågår. "Ja, vi både vill och behöver säkerställa att det vi gör är rätt, dagligen."

Sidan granskades senast 2019-01-15