Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Projekt Anthea

Kommunen samverkar med näringslivet i projekt för kvinnor som är utrikesfödda och står utanför arbetsmarknaden.

Under hösten 2018 tog Anette Svedinger och Lisbeth Pedersen på Gröna källan kontakt med kommunen med en idé om att samverka. Kommunen välkomnade initiativet och tillsammans med Gröna källan arbetade man fram konceptet med Anthea.

Sedan 21 januari driver kommunen projektet i samverkan med Arbetsförmedlingen och Gröna källan. Själva beskriver de Anthea som möten och skapande i en grön miljö, där metoden präglas av kreativitet och odling.

Utöver odling och skapande jobbar deltagarna med samhällsinformation, språkpraktik och motiverande samtal. Syftet är att skapa en trygg miljö för lärande och hjälpa deltagarna på vägen mot egen försörjning. Personalstyrkan består av Agneta Lindström, samhällsvägledare, Ulrika Andersson, projektledare, Lisbeth Pedersen, beteendevetare och handledare samt Katarina Jansson, trädgårdsmästare.

Ulrika Andersson berättar att hon länge tyckt att det har saknats arbetsförberedande aktiviteter som riktar sig specifikt till kvinnor som är nyanlända.

­"Det finns forskning som visar att det ofta saknas insatser som tar hänsyn till och motsvarar utrikesfödda kvinnors situation, erfarenheter och kompetenser”, säger Ulrika.

Anthea har i dag åtta deltagare som kommer delta i projektet till 10 april. Därefter tar nästa grupp vid, och tanken är att Anthea ska ta emot 30 deltagare per år. I första hand riktar sig projektet till kvinnor i åldrarna 20-64 år som befinner sig i etablerings-programmet. Agneta Lindström berättar att de redan från start var måna om att rikta sig mot en bred målgrupp.

”Vi vill att deltagarna ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter och lära av varandra. Tanken är att de ska växa tillsammans under tiden”, säger Agneta och berättar att nuvarande deltagare är från tre olika länder och är mellan 24 och 62 år.

Ett av målen är att samla erfarenheter och kunskaper om hur man på bästa sätt ska arbeta med och samverka kring gruppen kvinnor som är utrikesfödda. De delar som varit framgångsrika ska man sedan kunna implementeras i ordinarie verksamhet.

Projektet pågår till 31 december 2020 och är helt finansierat av Länsstyrelsen som har beviljat kommunen medel på 2 060 000 kr. Anthea håller till i Gröna källans lokaler på Nybogatan 2 i Älvkarleby.

Bild på skylt med texten Anthea
Sidan granskades senast 2019-02-06