Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kritik på teknik

Älvkarleby kommun ingår i Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) enkätundersökning, där kommuninvånare får tycka till om den kommunala tekniken.


500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare får möjlighet att svara på en enkät och tycka till om kommunens arbete inom gata, park, VA och avfallshantering.

Enkäten, som skickas ut från SKL, innehåller frågor om allt från parkskötsel till snöröjning. Tanken är att svaren på enkäten ska ge oss en bild av vad du som medborgare tycker om vårt arbete och vad vi kan bli bättre på.

Om du är en av dem som fått enkäten är vi därför tacksamma om du tar dig tid att besvara den. På så sätt kan vi göra vår service bättre.

Sidan granskades senast 2019-02-12