Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nöjda kunder

När kunderna själva får bedöma är Bygg- och miljöavdelningens service näst bäst i länet.

Insikt är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har presenterat resultatet av mätningen för 2018. Bygg- och miljöavdelningen deltar för första gången och placerar sig på andra plats i länet och plats 41 i hela Sverige.

Undersökningen har gjorts bland företagare och privatpersoner som haft ett ärende inom bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. De har fått svara på frågor om hur de upplever kommunens

  • bemötande och tillgänglighet
  • kompetens och effektivitet
  • information och rättssäkerhet

De får också göra en helhetsbedömning av servicen de fått.
Den bedömningen ligger till grund för måttet "nöjd-kund-index" (NKI). 72 % av företagen har svarat och gett Älvkarleby kommun NKI 77.

"Det är givetvis jätteroligt att få ett kvitto på att vi jobbar rätt," säger bygg- och miljöchefen Malin Lidow Heneryd. "Jag är tacksam för kloka och duktiga med-arbetare som så självklart har rätt fokus i sina möten med människor."

Avdelningen har jobbat precis som tidigare under tiden som mätningen har pågått. De ska nu analysera resultatet och se hur de kan använda det för att ytterliga förbättra sin service.

"Vi tackar hjärtligt för att så många har svarat i undersökningen, det är viktigt för oss," säger Malin Lidow Heneryd. "Vi är såklart väldigt stolta över det fina resultatet men vi nöjer oss inte utan arbetar vidare för att kunna behålla och utveckla denna nivå och att det ska vara en positiv upplevelse att vara i kontakt med oss. För närvarande pågår bland annat ett arbete med digitalisering av verksamheten vilket förhoppningsvis ska underlätta för allmänhet och verksamhetsutövare och kunna ge ännu bättre service på sikt.  Och precis som tidigare eftersträvar vi en öppen dialog och tar gärna emot synpunkter på vad om är viktigt för de vi har kontakt med."

Byggnadsinspektörerna Caroline Persson och Tommie Vilhelmsson

Sidan granskades senast 2019-04-11