Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vi utvecklar Skutskärs centrum

Tillsammans med dig som bor och verkar i kommunen vill vi utveckla Skutskärs centrum till en levande och attraktiv plats.

I samband med Centrumdagen 8 juni öppnar vi upp en dialogstuga på gågatan i Skutskärs centrum. Där har du möjlighet att ta del av inspirationsförslag och tycka till om hur Skutskärs centrum ska utvecklas, både på kort och på längre sikt.

Förslagen har tagits fram av elever i årskurs 3 på Teknikprogrammet med inriktning på design och produktutveckling på Polhemsskolan.

Malin Lidow Heneryd, chef för Bygg- och miljöavdelningen, menar att arbetet med utveckling av Skutskärs centrum är ett långsiktigt arbete. Hon berättar också att du redan i sommar kommer märka av vissa förändringar:

"På kort sikt kommer vi testa lite olika saker och genomföra några mindre förändringar. Bland annat så samarbetar vi med Älvkarlebyhus för att skapa mer inbjudande utemiljöer i centrum. Vi kommer bland annat bygga en trall och skapa fler sittplatser", säger Malin.

Hon berättar också att medborgardialogen kommer pågå fram till i höst och att dialogstugan kommer vara öppen under hela sommaren:

"Jag är helt övertygad om att våra medborgare och besökare sitter inne på en massa idéer, och hoppas att vi får in många förslag", säger hon.

Efter sommaren kommer förslagen bearbetas och fungera som underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Sidan granskades senast 2019-09-11