Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Krafttag för bättre vattenmiljö

Sedan 2017 deltar Älvkarleby kommun i EU-projektet LIFE IP Rich Waters för att förbättra våra gemensamma vatten, bland annat i Östersjön.

Bild på logotyp Rich Waters

Länsstyrelsen i Västmanland driver projektet där Älvkarleby kommun är ett av 35 delprojekt.
I samarbetet ingår även andra kommuner och myndigheter, forskare, företag och vattenvårds-förbund.

I projektet ska kommunen förhindra att så kallat lakvatten från den gamla deponin Dragmossen rinner ut i Östersjön via ett bäcksystem.

Dragmossen användes som deponi i knappt 30 år. Verksamheten avslutades 2001 och deponin kommer att sluttäckas. 

Bild på damm

Deponikullen har ett dräneringssystem som leder ut lakvatten i en damm. Inom projektet har en ny och större damm byggts. Här förvaras vattnet, och vatten-nivån kan regleras med hjälp av bland annat ett pumpsystem mellan dammarna.

Nästa steg i projektet är att anlägga en
1 hektar stor salixodling. Den 10 juni började planteringen av flerårig salix som tar upp miljöfarliga ämnen. Odlingen bevattnas från dammarna, och tack vare salixplantorna stannar allt vatten kvar inom fastigheten.

Kommunen har hittills investerat drygt 4 miljoner kronor i projektet som del-finansieras med 1,3 miljoner kronor av EUs miljöprogram LIFE.

Bild på logotype
Sidan granskades senast 2019-06-10