Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om eldningsförbud från och med den 16 juni kl 16.00.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris och grenar.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt om anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning.

Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer har följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Sidan granskades senast 2019-06-17