Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ersättning för provtagning av vildsvinskött

Nu har jägare i kommunen möjlighet att söka ersättning för cesium- och trikinprovtagning på vildsvin.

Bygg- och miljöavdelningen har under det senaste året sett en ökning bland klagomål om skador som är orsakade av vildsvin. För att komma till rätta med problemet är det viktigt att vildsvinsstammen hålls på en sund nivå; vildsvinen behöver jagas, samt att jakten behöver ske på rätt sätt och fokusera främst på ungdjur.

I mars i år anordnade Bygg- och miljöavdelningen en informationskväll tillsammans med Tierps kommun och Jägareförbundet. Där framkom att kostnaderna för cesium- och trikinprovtagning och avsättning av kött är hinder för ökad avskjutning av vildsvin, vilket får konsekvenser för stammens storlek.

För att motivera och underlätta för jägarna att bedriva vildsvinsjakt beslutade Samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet den 10 juni att avsätta totalt 10 000 kr under 2019 för ersättning vid provtagning på vildsvin.

Ersättningen gäller provtagning på vildsvin som är fällda i kommunen under 2019, där provsvaret visat att cesiumhalten överstiger 1500 Bq/kg eller att trikiner hittats. Det finns också möjlighet att söka ersättning för kassering av köttet. Ersättningen betalas ut till och med den 31 december 2019 eller tills de 10 000 kronorna är slut.

Här kan du ta del av beslutsunderlagetPDF.

Bild på vit flagga med Älvkarleby kommuns logotyp
Sidan granskades senast 2019-06-18