Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kulturrådet stärker biblioteket

Statens Kulturråd har beviljat biblioteket 770 000 kronor i projektet Stärkta bibliotek.

Pengarna ska användas för att utveckla verksamhet riktad till barn och till personer med annat modersmål än svenska.

Projektet Stärkta bibliotek är inne på sitt andra av totalt tre år.
Redan 2018 kunde biblioteket med stöd av projektet skapa de första så kallade kapprumsbiblioteken. Det finns idag tre stycken på Sörgärdets förskola i Älvkarleby.

Att ha tillgång till språket inför skolåren är viktigt för alla barn. Språket är också en förutsättning för att kunna delta i det demokratiska samhället.

"Vi vill bidra till att bygga barnens ordförråd och skapa läsvana. För att lyckas behöver vi nå så många småbarnsföräldrar som möjligt, och då är kapprummet på förskolan en jättebra plats," säger kultur- och fritidschefen Jessica Lindegren.

Nu planerar Jessica Lindegren för att öppna ytterligare tre kapprumsbibliotek.

I planerna för hur projektpengarna ska användas ingår också att öka möjligheterna att använda biblioteket i Skutskär som en mötesplats med verksamhet för både vuxna och barn.

Sedan hösten 2018 lockar Språkcaféträffar många nya deltagare till biblioteket. Nu kan de fortsätta, och även utvecklas med tider då besökarna kan få individuell hjälp, bl a med IT-stöd.

"Vissa dagar kommer vi också att diskutera olika aktuella teman, och självklart fortsätter vi att matcha deltagarna med nya vänner," berättar Jessica Lindegren.

Den andra perioden av projektet Stärkta bibliotek pågår från 1 september 2019 till 31 augusti 2020.  Biblioteket fortsätter därefter på samma tema och kommer att söka medel även för den tredje perioden.

Biblioteket har även sökt och fått 70 000 kr via Region Uppsala och projektet Digialt först. Pengarna går till kompetensutveckling för personalen och täcker även vikariekostnader.

I höst kan alla biblioteksanställda t ex delta på bokmässan i Göteborg. Ett av årets teman - Medievetenhet - sätter ljus på kompetenser som vi behöver för att förstå mediernas nya roll i samhället. Biblioteken har en allt tydligare uppgift i att stärka de kunskaperna.

"Det är mycket positivt. Utan det här stödet hade vi inte kunnat delta alls," avslutar Jessica Lindegren.

Bild på kapprumsbibliotek
Sidan granskades senast 2019-06-26