Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nya spår för mountainbike

Sedan i våras finns två nya cykelleder för mountainbike (MTB) vid motionsspåren i Näsboda. Lederna är 9 och 14 km långa och redan flitigt använda.

I fjol deltog slumpvis utvalda invånare i kommunens undersökning om kultur- och fritidsvanor. I svaren fanns många önskemål, bl a om att satsa på områden där man kan gå och cykla. Inför 2019 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen därför uppdraget att undersöka möjligheterna till en uppmärkt led för cykling med mountainbike (MTB).

Samtidigt hade föreningen Korpen som sköter Näsboda-spåren, behov av särskilda leder för cyklister. De fick kontakt med två aktiva MTB-cyklister som hade förslag på lämpliga sträckor och presenterade dem tillsammans för kultur- och fritidschefen Jessica Lindegren.

"Det sammanföll ju bra med vårt uppdrag och utan deras initiativ och insats hade nog lederna varit klara först nästa år," säger Jessica Lindegren.

Kommunen har hjälpt till med en karta och enklare skyltning.  
"Vi har också bidragit med ekonomiskt stöd, t ex för bränslekostnader, men det praktiska arbetet med uppmärkning och slyröjning har utförts helt ideellt," berättar Jessica Lindegren.  Hon har själv cyklat lederna och intygar att de är både roliga och perfekta för nybörjare; "Ja, verkligen. Både Korpen och de aktiva cyklisterna har gjort ett fantastiskt arbete på kort tid!"

I november ska kommunen, Korpen och MTB-cyklisterna tillsammans utvärdera lederna. Hur mycket har de använts, hur har det fungerat för cyklister, motionärer och andra?
Förslag och synpunkter går bra att lämna via Facebookgruppen MTB/Skutskär Älvkarleby, Länk till annan webbplats. till  Korpen och på fritidskontoret.

Jessica Lindegren uppmanar alla som cyklar i MTB-spåren att också "checka in" på Facebook.
"Det skulle ge oss ett bra underlag inför utvärderingen som jag hoppas blir riktigt positiv," avslutar Jessica Lindegren. 

Bild på cyklist med mountainbike
Sidan granskades senast 2019-08-20