Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Skolstart och Rotskärsbron

Under tiden som Rotskärsbron renoveras rekommenderar vi att eleverna i första hand väljer att gå eller cykla via Holmarna.

Under tiden som Rotskärsbron renoveras är endast ett körfält öppet. Det innebär att det kommer att bli trångt och ta mer tid än vanligt att passera bron, framför allt på morgonen. Därför är det bra om du

  • går eller cyklar till skolan via Holmarna
  • som åker bil till skolan kliver av vid kyrkan och går över bron

På Rotskärsbron

Tillsvidare kommer trafikvakter att stå på bron varje skoldag kl 07.00-08.00. Under den tiden är trafikljusen avstängda.

Cyklande elever måste passera samtidigt som bilarna, och noga följa flaggvaktens instruktioner.

Gångtrafikanter använder den befintliga gångbanan. Den är för närvarande ganska smal och kommer att breddas så fort renoveringen tillåter det.

Sidan granskades senast 2019-08-26