Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som fattades av kommun-fullmäktige den 25 september.

Kommunfullmäktige beslutade

  • att godkänna Gävle kommuns utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg, där också Älvkarleby kommun är medlem. Förbundet fortsätter att förvalta befintliga avtal och när samtliga avtal upphört avvecklas förbundet.
  • om ett utökat verksamhetsområde för Älvkarleby Vatten. Det innebär att den kommunala VA-anläggningen byggs ut för att inkludera nya bostadsområdet Liljebacken.
  • att anta en ny detaljplan för Östanån 136:26 (Gröna Källan) i Älvkarleby. Den nya planen gör det möjligt att bygga och utöka verksamhetsområdet på fastigheten.
  • om datum för kommunfullmäktiges sammanträden år 2020; 19 februari, 29 april, 17 juni, 23 september, 21 oktober och 25 november.

Politikerna utsåg Kristina Freerks, Gunvor Lugnfors, Sandra Andersson, Anna Högberg och Agneta Bergström till nämndenmän för tjänstgöring i tingsrätten.

Fyra motioner lämnades in av

  • Moderaterna och Kristdemokraterna: uppsättning av övervakningskameror vid stationsområdena
  • Moderaterna: ändring av lokala ordningsföreskrifterna, förbjuda tiggeri
  • Moderaterna: ändring av ägardirektiv för Älvkarlebyhus AB; bolaget ska få sälja fastigheter i syfte att få in kapital
  • Kommunens Väl: revidering av arvodesregler för styrelser i kommunalförbund och övriga styrelser där samverkan sker.

 Alla motioner lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Två medborgarförslag anmäldes. De handlade om

  • hastighetsdämpande åtgärder på Långgatan
  • ny gång- och cykelväg samt bullerplank parallellt med Gävlevägen

Samhällsbyggnadsnämnden ska nu bereda båda förslagen. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut.

Sidan granskades senast 2019-09-27