Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vandring för trygghet

I början på oktober ordnade kommunen och bostadsbolaget Älvkarlebyhus en trygghetsvandring i Älvkarleby. Regionpolischefen Carin Götblad deltog tillsammans med ett 20-tal tjejer i alla åldrar.

Vintern 2018 fick kommuninvånare i medborgardialoger och en webbenkät berätta hur de tycker det är att bo i kommunen. Resultaten visade att de flesta trivs och känner sig trygga. Det finns ändå några platser som främst kvinnor helst undviker när det är mörkt. Därför var den här vandringen till för tjejer i alla åldrar.

Trots ett av höstens första riktiga ruskväder deltog drygt 20 personer.
Kommunens säkerhetssamordnare Caroline Syrén planerade och ledde vandringen i centrala Älvkarleby. Hon berättar att gruppen bl a hittade två områden där belysningen bör bli bättre.
"Gångvägen i skogen bakom skolan är det ena området. Det andra är gångvägen till och från stationen som upplevs som mörk och otrygg. Att det förekommer skade-görelse på bilar och cyklar vid stationen bidrar också till att många väljer bort tåget och tar bussen istället," säger Caroline.

Längs Östanåvägen såg trygghetsvandrarna behov av fler gångvägar, cykelbanor och övergångsställen.
"Här skulle trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister behöva förbättras," säger Caroline Syrén. "Östanåvägen är livligt trafikerad och vissa sträckor saknar helt gång- och cykelbanor."

I samarbete med Älvkarlebyhus kommer Caroline nu att sammanfatta synpunkter och förslag från vandringen. Via alvkarleby.se har invånarna också fått lämna in åsikter. De rör samma områden som identifierades under vandringen.

"Eftersom Vattenfall ansvarar för belysningen och Östanåvägen tillhör Trafikverkets område blir kommunens uppdrag i första hand att förmedla synpunkterna till dem," säger Caroline. Hon är mycket nöjd, både med vandringen och resultatet;

"Absolut. Framför allt fick vi ju bekräftat att Älvkarleby i det stora hela är en trygg plats; både av deltagarna och av polisen. Vi fick också personlig kontakt och en bra, öppen dialog med deltagarna. " 

Bild från trygghetsvandringen.
Sidan granskades senast 2019-10-11