Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kritik på teknik 2019

Under våren fick 500 medborgare möjlighet att svara på enkäten Kritik på teknik. Undersökningen omfattade 102 av Sveriges 290 kommuner och resultatet visar att vi ligger bra till inom många områden.

Undersökningen genomförs på uppdrag av SKL och innehåller frågor om kommunens arbete inom gata, park, VA och avfallshantering. Syftet är att ge oss en bild av vad du som medborgare har för önskemål och prioriteringar.

Av de 500 medborgare som fick enkäten valde 259 att svara, vilket ger en svarsfrekvens på 51,8 %. Camilla Forslund, chef för tekniska avdelningen, är glad över att så många valde att besvara enkäten:

”Jag vill rikta ett stort tack till alla er som svarat. Det betyder mycket för oss att ni deltagit i undersökningen”, säger Camilla.

Rapporten pekar mot ett övervägande positivt resultat. Samtidigt visar den också att det finns utrymme för förbättring inom vissa områden:

”Vi har fått vägledning i vad vi bör bevara, förbättra och möjligen utveckla. Nu har vi en bättre bild av våra medborgares önskemål. Det ger oss förutsättningar att planera för och prioritera vår verksamhet”, berättar Camilla.

Resultat

Resultatet visar bland annat att Älvkarleby kommun hamnar på plats 1 av 102 när det kommer till kvaliteten på snöröjning och halkbekämpning.

Vi ser också att medborgarna överlag tycker att det är rent och snyggt på våra torg och trottoarer. När det kommer till standarden på våra gång- och cykelvägar är tre av fem positivt inställda, och motsvarande resultat för kommunens vägar och gator är 4 av 10.

7 av 10 är nöjda med hur kommunens parker sköts, vilket lägger oss plats 22 av 102.

Antalet kontakter med kommunen är generellt låg; drygt var femte medborgare uppger att de varit i kontakt med kommunen i något ärende under de senaste 12 månaderna. Av de som uppgett att de har haft kontakt är dock tre av fem positivt inställda till hur de blivit bemötta och omhändertagna.

Resultatet inom områdena resande, vatten och avlopp samt avfall kommer framföras vidare till berörda.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Om undersökningen

Kritik på teknik har genomförts på uppdrag av SKL sedan 1992 och årets omgång är den tionde i ordningen.

Deltagarna har valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval i åldrarna 18-74 år, vilket innebär att samtliga medborgare inom åldersspannet hade lika stor chans att bli utvalda.

Sidan granskades senast 2019-10-21