Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i kommunfullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som kommunfullmäktige fattade på mötet den 22 oktober.

Ett medborgarförslag om att anordna en hundgård anmäldes. Förslaget lämnas vidare till samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige besvarade och godkände tre tidigare inlämnade medborgar-förslag om

  • Skärgårdens förskola; det finns i dagsläget ingen plan för att lägga ner förskolan i Gårdskär
  • utökad gatubelysning vid Hyttön: två extra lampor sätts upp
  • ändrad hastighet på Sandvägen: den högsta tillåtna hastigheten sänks till 30 km i timmen

En motion om att utreda möjligheterna för kommunen att köpa Holmarna avslogs. Kommunen har redan tecknat ett avtal med företaget Grundbulten AB som arrenderar Holmarna i 15 år.

Delårsrapporten presenterades. Den visar på ett underskott på 10 miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkände rapporten.

Politikerna beslutade också att

  • kommunens nya låneram ska vara max 425 miljoner kronor.
  • godkänna ny avfallstaxa fö 2020. Avgiften för en villa med sorterat avfall ökar med 5-13 kronor i månaden. Hushåll som inte sorterar sitt avfall får högre avgift. Förslaget från Gästrike Återvinnare ska godkännas av alla medlems-kommunerna. 
  • skattesatsen 2020 ska vara oförändrad.
  • Utbildnings- och omsorgsnämnden delas i två nämnder från och med den 1 april 2020. Individ- och familjeomsorg samt Vård och omsorg ska tilhöra en nämnd. Skola, förskola och vuxenutbildning ska tillhöra den andra nämnden. Varje nämnd får 9 ledamöter och 9 ersättare vardera.
  • tillfälligt höja arvodet för Utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande. Fram till den 1 april 2020 ska arvodet vara 70 % av en riksdagsledamots arvode istället för 40 %. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.
Sidan granskades senast 2019-10-31